Our vision

In line with our vision, we believe that people can live healthier lives by staying active and reducing the number of diseases and diseases. We are committed to helping more people become more active, by working with the entire fitness and wellness community. Our goal is to make physical activity accessible to everyone, regardless of age, skill level or location. With our resources and knowledge, you can start your journey towards a healthier life today!

Our mission

Our mission is to support our members and partners in recovery, growth and empowerment – so as to encourage more people to be more active, more often.Our strategic pillars are designed to drive growth in the health and fitness sector while helping members increase their operational efficiency. Our goal is to build capacity in the industry and support our members with tailored programs and services. POLAND Active, you can streamline your business operations, improve member satisfaction and generate more revenue.

Nasza wizja

Zgodnie z naszą wizją wierzymy, że ludzie mogą żyć zdrowiej, pozostając aktywnymi i zmniejszając liczbę chorób i chorób. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc większej liczbie osób stać się bardziej aktywnymi, współpracując z całą społecznością fitness i wellness. Naszym celem jest, aby aktywność fizyczna była dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku, poziomu umiejętności czy lokalizacji. Dzięki naszym zasobom i wiedzy możesz rozpocząć swoją podróż w kierunku zdrowszego życia już dziś!

Nasza misja

Naszą misją jest wspieranie naszych członków i partnerów w odzyskiwaniu, wzroście i wzmacnianiu pozycji – tak, aby zachęcić więcej osób do większej aktywności i częściej. Nasze strategiczne filary mają na celu stymulowanie wzrostu w sektorze zdrowia i fitnessu, jednocześnie pomagając członkom zwiększyć ich wydajność operacyjną. Naszym celem jest budowanie potencjału w branży i wspieranie naszych członków dostosowanymi programami i usługami. POLSKA Aktywny, możesz usprawnić swoją działalność biznesową, poprawić zadowolenie członków i generować większe przychody

Meet our entire team

Edyta Bartejczuk Wolak

fitness professionals cooperation

Elaine Jobson

More Info

Greg Oliver

More Info

POLAND ACTIVE is a non-profit organisation that is a member of WORLD ACTIVE – the global organisation promoting and innovating the fitness and physical activity sector around the world POLAND ACTIVE represents organisations and companies striving to promote all forms of physical activity and health-promoting activities.

Our goal

Our goal is to make physical activity accessible to everyone, regardless of age, gender, skills, and location. We have the right tools, resources, knowledge, and experience to help our members/partners get even more involved in the promotion of physical activity.
We believe that people can live healthier lives thanks to daily activity, without diseases and ailments negatively affecting their well-being. We create a community that is stronger than a single individual, which allows us to reach more people, for whom we create the perfect environment for a more active lifestyle.

Our mission

Our mission is to support the members and partners of our organisation in reaching out to more people who want change but need the right conditions and motivation to become active and involved in a healthy lifestyle
We operate to the highest standards and principles that allow us to stimulate increased engagement in the health and fitness sector. At the same time, we help our members increase their operational efficiency to make their operations even more productive and effective. Everything we do is aimed at streamlining business operations, improving member satisfaction, and multiplying their revenues.
We welcome you to join us! Take advantage of our resources, knowledge and capabilities that will allow you to get even more involved in the promotion of physical activity.

We support everyone.

It doesn’t matter your metric, gender, and your background. The most important factor for us is your motivation and willingness to establish yourself in the fitness industry. Whether your Business or audience is small or large, we are here to activate and support anyone who demonstrates a desire to work in the fitness and health sector.

Regardless of the type of activity.

Physical activity has different faces, each of its forms always has the same goal – to improve the health of the body and spirit. What counts for us is motivation and a willingness to cooperate, we believe that cooperation and motivation are the key to success.
POLAND ACTIVE jest organizacją non profit, będącą członkiem WORLD ACTIVE – Światowej Organizacji zrzeszającej sektor fitness i aktywności fizycznej na całym świecie.POLAND ACTIVE reprezentuje organizacje i firmy dążące do propagowania wszelkich form aktywności fizycznej i działań prozdrowotnych.

Naszym celem

jest uczynienie aktywności fizycznej dostępnej dla każdego, niezależnie od wieku, płci, umiejętności i lokalizacji. Posiadamy odpowiednie narzędzia, zasoby, wiedzę i doświadczenie, które pomogą naszym członkom/partnerom jeszcze silniej angażować się w promocję aktywności fizycznej.
Wierzymy, że ludzie mogą żyć zdrowiej dzięki codziennej aktywności, bez chorób i dolegliwości negatywnie wpływających na ich samopoczucie. Tworzymy społeczność, która jest silniejsza niż pojedyncza jednostka, co pozwala nam dotrzeć do większej liczby osób, którym stwarzamy idealne warunki do prowadzenia bardziej aktywnego trybu życia.

Naszą misją jest

Naszą misją jest wspieranie członków i partnerów naszej organizacji w docieraniu do kolejnych osób, które chcą zmiany, ale potrzebują odpowiednich warunków i motywacji, aby stać się aktywnymi i zaangażowanymi w zdrowy styl życia.
Działamy według wysokich standardów i zgodnie z zasadami pozwalającymi nam stymulować wzrost zaangażowania w sektorze zdrowia i fitnessu. Jednocześnie pomagamy naszym członkom zwiększać ich efektywność operacyjną, aby ich działalność była jeszcze bardziej produktywna i efektywna. Wszystko, co robimy, zmierza w kierunku usprawnień operacji biznesowych, poprawy zadowolenia członków i pomnażania ich przychodów.
Bądź jednym z nas! Skorzystaj z naszych zasobów, wiedzy i możliwości, które pozwolą Ci jeszcze silniej angażować się w promocję aktywności fizycznej.

Wspieramy każdego

Nie liczy się metryka, płeć i Twoje pochodzenie. Najważniejsza jest dla nas Twoja motywacja i chęć realizacji się w branży fitness. Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja ma małe czy duże zasięgi, jesteśmy po to, aby aktywizować i wspierać każdego, kto wykazuje chęć pracy w sektorze fitness i działań prozdrowotnych.

Niezależnie od rodzaju aktywności

Aktywność fizyczna ma różne oblicza, każda jej forma ma zawsze ten sam cel – poprawę zdrowia ciała i ducha. Dla nas liczy się motywacja i chęć współdziałania, wierzymy, że współpraca i motywacja są kluczem do osiągnięcia sukcesu.

similiar orginations

Edyta BArtejczuk Wolak

pomoc instruktorom wspolpraca z REPs Polska

Elaine Jobson

Elaine is a Fitness Industry veteran having spent 30 years in executive positions working for a number of the world’s largest fitness brands. Her roles have taken her all over the globe having worked in Asia, Europe, South Africa and now Australia. She is best known for teaming up with well-known industry entrepreneurs including Mike Balfour OBE – Founder of Fitness First, Sir Richard Branson owner of Virgin Active South Africa and Brendon Levenson founder of Jetts Fitness. Having previously won the Deloitte Best Company to work in South Africa, Elaine is passionate about building successful companies through great cultures and growing exceptional Leaders. She is the 2017 winner of the Sunshine Coast Business Women’s network ‘Outstanding Business Woman of the Year’ and guest author for the Institute of Managers and Leaders bestselling book, Leadership Matters. Elaine recently performed a Management Buy Out of Jetts Australia taking back the ownership of the brand from The Fitness and Lifestyle Group.

Chantal Brodrick

Chantal Brodrick worked for 15 years in senior sales and marketing roles in the media industry before transitioning careers.

In 2008 she became a qualified Personal Trainer and Group Fitness Instructor.

Soon after she combined her corporate background with her love of fitness and became a Fitness Business Coach.

In 2015 Chantal became the host of The Fitness Business Podcast – the world’s leading podcast for fitness business owners and managers. Chantal has interviewed over 300 fitness industry leaders, coaches, consultants and authors.

In 2019 Chantal was recognised as 1 of 20 ‘Women Who Inspire’ by IHRSA’s Club Business International Magazine and this year (2019) she is a featured speaker and MC at industry events across the world including, IHRSA, FILEX, IDEA, Athletic Business Show and FITEX.

Emmett Williams

Emmett Williams, Bcom GAICD has had the rare experience of working throughout the fitness industry in multiple regions of the world, most recently returning to Australian shores after spending 10 years in the United States. Having built and owned gyms on one side of the ledger, to having owned and grown the international sales & marketing company CFM on the other side of the ledger, Emmett now allocates most of his time as a founding partner & the CEO of APAC for the wearable technology company, Myzone.

Emmett was in past years awarded entry onto Fitness Australia’s (AusActive) prestigious ‘Roll of Honour’ for his excellence in leadership, whilst also accepting IHRSA’s ‘Supplier of the Year’ award on behalf of Myzone. Emmett currently sits on the advisory board of IHRSA’s Industry Partner Council and is a council member of the Global Health and Fitness Alliance, a group that works to influence intergovernmental policy that grows the fitness industry.

Edwina Griffin

Edwina has owned fitness centres from 1995 to 2012 and continues to do some personal training and run Fitmum Accreditation Programs with local councils in Queensland and NSW. Edwina has worked in national franchises as national training, national business development and programs manager roles at Jetts Fitness and Fernwood Fitness.

More recently, Edwina’s company has trained fitness professionals in communication, dispute resolution and emotional intelligence and provides stress management solutions to the corporate sector including meditation and mindfulness programs and technologies.

Edwina currently works with an international allied health company, Konekt Workcare as the Head of Government Relationships and Licensing which involves maintaining Customer contacts for our allied health professional work (OTS, exercise physiologists, physiotherapists and psychologists, and NDIS work nationally throughout Australia). She also facilitate mediations for workers compensation claims.

Greg Oliver

Greg Oliver is Chief Executive Officer and Managing Director of Fitness and Lifestyle Group, being appointed at its formation in 2016. The Group’s brands include Fitness First Australia, Goodlife Health Clubs Australia, Jetts Fitness, Zap Fitness, Barry’s Bootcamp Australasia, Hypoxi, Kubofit and Loup. With more than 500 clubs across Australia, New Zealand and South-East Asia, FLG has over 720,000 club members across the globe and more than 300,000 digital subscribers on the Loup digital content platform.

With a career in the Fitness Industry spanning 40 years, Greg is regarded as one of the world’s most respected fitness industry executives. Greg’s experience includes the ownership and management of multi-club gym chains, corporate health practices and the start-up to divestment of one of the country’s largest membership billing and software services. Greg has significant experience in M & A activity, across the Fitness Industry in both club and Global brand acquisition.

Along with his operational experience Greg has held board positions and company directorships with a number of respected bodies including Fitness Australia, Fitness Victoria and Belgravia Health and Leisure Group.