Poland actives
join us today

become a Member

more people | more active | more often

About us

What is Poland Active ?

POLAND ACTIVE is a non-profit organisation that is a member of WORLD ACTIVE - the global organisation promoting and innovating the fitness and physical activity sector around the world.

POLAND ACTIVE represents organisations and companies striving to promote all forms of physical activity and health-promoting activities.

Czym jest Polska Aktywna?

POLAND ACTIVE jest organizacją non-profit, która jest członkiem WORLD ACTIVE – globalnej organizacji promującej i wprowadzającej innowacje w sektorze fitness i aktywności fizycznej na całym świecie.

POLAND ACTIVE reprezentuje organizacje i firmy dążące do propagowania wszelkich form aktywności fizycznej i działań prozdrowotnych.

Upcoming Events

We host many events throughout the year that cater for our members and the general public
We partner with organisations across Europe and the World to bring you relevant industry exposure and networking opportunities both home and abroad

14th International Standards Meeting

Europe Active
20th-22nd November 2023

RiminiWellness

Expo Centre & Riviera di Rimini (Italy) 1-4 June 2023

NQS Workshop 2023

The NQS Workshop will take place on the 22nd May from 10am – 11am.
To register, please email Polactive.com@gmail.com

More events to be announced soon

Nadchodzące Wydarzenia

Przez cały rok organizujemy wiele imprez, które są przeznaczone dla naszych członków i ogółu społeczeństwa
Współpracujemy z organizacjami w całej Europie i na świecie, aby zapewnić odpowiednią ekspozycję branżową i możliwości nawiązywania kontaktów zarówno w kraju, jak i za granicą

Eu4YA

Najększa konferencja Fitness już w maju

Aplikacja NQS

Ireland Active będzie przyjmować zgłoszenia NQS od 22 maja do 23 czerwca 2023 r.

Warsztaty NQS 2023

Warsztaty NQS odbędą się 22 maja w godzinach 10:00 – 11:00.
Aby się zarejestrować, wyślij e-mail Polactive.com@gmail.com

Więcej wydarzeń zostanie ogłoszonych wkrótce

Our Strategic Objectives

Our Mission is to support our members to recover, grow and strengthen – so as to encourage more people to be more active, more often

In summary, the plan details Ireland Active 5 Strategic Pillars as:

Members

To increase our members operational effectiveness and make it of value for their business to be part of Ireland Active

People

To build capacity in the industry and to support our staff and volunteers within the organisation

Partnerships

To collaborate with our partners to deliver shared strategic objectives that support the industry and enable physical activity goals

Communications

To be the voice of the industry at national level and promote the work of the sector to the public

Standards

That all those who are members of Ireland Active operate to the highest professional and industry standards

Nasz strategiczny Cele

Naszą Misją jest wspieranie naszych członków w regeneracji, rozwoju i wzmacnianiu – tak, aby zachęcić więcej osób do częstszej aktywności

Podsumowując, plan wyszczególnia 5 strategicznych filarów Irlandii Active 5 jako:

Członkowie

Aby zwiększyć efektywność operacyjną naszych członków i uczynić wartościowym dla ich biznesu bycie częścią Ireland Active

Ludzie

Budowanie potencjału w branży oraz wspieranie naszych pracowników i wolontariuszy w organizacji

Związki partnerskie

Współpraca z naszymi partnerami w celu realizacji wspólnych celów strategicznych, które wspierają branżę i umożliwiają cele związane z aktywnością fizyczną

Komunikacja

Być głosem branży na szczeblu krajowym i promować pracę sektora wśród opinii publicznej

Normy

Aby wszyscy, którzy są członkami Ireland Active, działali zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i branżowymi

National Association Partners

Partners POLAND ACTIVE are companies that promote an active lifestyle, educate and support in the field of fitness, wellness and pro-health activities. Each of our partners should care about improving the health of their clients. We share common goals, values and visions. We support each other to make the fitness industry even stronger and more effective.We create a network of contacts that help develop business’s
Partnerami POLAND ACTIVE są firmy, które promują aktywny tryb życia, edukują i wspierają w zakresie fitness, wellness oraz działań prozdrowotnych. Każdemu z naszych partnerów powinno zależeć na poprawie zdrowia swoich klientów. Mamy wspólne cele, wartości i wizje. Wspieramy się nawzajem, aby branża fitness była jeszcze silniejsza i bardziej efektywna. Tworzymy sieć kontaktów, które pomagają rozwijać biznes

How to get involved?

Participation in Poland Active meetings is reserved for non-commercial industry representatives from national or continental trade associations or professional registers from the fitness and physical activity sector. Affiliates are either defined as Poland active experts (academics, scientists) or Poland active supporters (commercial industry stakeholders).
Only not-for-profit representative bodies from the fitness and physical activity sector, in the form of trade associations (national or continental) or professional registers, with a collective mandate, are allowed to participate in the plenary meetings. Only such members should benefit from member rights, including voting, within Poland active.

Jak się angażować?

Udział w Polsce Aktywne spotkania są zarezerwowane dla niekomercyjnych przedstawicieli branży z krajowych lub kontynentalnych stowarzyszeń branżowych lub rejestrów zawodowych z sektora fitness i aktywności fizycznej. Partnerzy definiowani są jako aktywni polscy eksperci (akademicy, naukowcy) lub aktywni kibice Polski (interesariusze z branży komercyjnej). W posiedzeniach plenarnych mogą uczestniczyć wyłącznie organizacje non-profit reprezentujące sektor fitness i aktywności fizycznej, w formie stowarzyszeń branżowych (krajowych lub kontynentalnych) lub rejestrów zawodowych, z mandatem zbiorowym. Tylko tacy członkowie powinni korzystać z praw członkowskich, w tym z prawa głosu, na terenie Polski aktywnej.

Greg Oliver

Greg Oliver is Chief Executive Officer and Managing Director of Fitness and Lifestyle Group, being appointed at its formation in 2016. The Group’s brands include Fitness First Australia, Goodlife Health Clubs Australia, Jetts Fitness, Zap Fitness, Barry’s Bootcamp Australasia, Hypoxi, Kubofit and Loup. With more than 500 clubs across Australia, New Zealand and South-East Asia, FLG has over 720,000 club members across the globe and more than 300,000 digital subscribers on the Loup digital content platform.

With a career in the Fitness Industry spanning 40 years, Greg is regarded as one of the world’s most respected fitness industry executives. Greg’s experience includes the ownership and management of multi-club gym chains, corporate health practices and the start-up to divestment of one of the country’s largest membership billing and software services. Greg has significant experience in M & A activity, across the Fitness Industry in both club and Global brand acquisition.

Along with his operational experience Greg has held board positions and company directorships with a number of respected bodies including Fitness Australia, Fitness Victoria and Belgravia Health and Leisure Group.

Emmett Williams

Emmett Williams, Bcom GAICD has had the rare experience of working throughout the fitness industry in multiple regions of the world, most recently returning to Australian shores after spending 10 years in the United States. Having built and owned gyms on one side of the ledger, to having owned and grown the international sales & marketing company CFM on the other side of the ledger, Emmett now allocates most of his time as a founding partner & the CEO of APAC for the wearable technology company, Myzone.

Emmett was in past years awarded entry onto Fitness Australia’s (AusActive) prestigious ‘Roll of Honour’ for his excellence in leadership, whilst also accepting IHRSA’s ‘Supplier of the Year’ award on behalf of Myzone. Emmett currently sits on the advisory board of IHRSA’s Industry Partner Council and is a council member of the Global Health and Fitness Alliance, a group that works to influence intergovernmental policy that grows the fitness industry.

Elaine Jobson

Elaine is a Fitness Industry veteran having spent 30 years in executive positions working for a number of the world’s largest fitness brands. Her roles have taken her all over the globe having worked in Asia, Europe, South Africa and now Australia. She is best known for teaming up with well-known industry entrepreneurs including Mike Balfour OBE – Founder of Fitness First, Sir Richard Branson owner of Virgin Active South Africa and Brendon Levenson founder of Jetts Fitness. Having previously won the Deloitte Best Company to work in South Africa, Elaine is passionate about building successful companies through great cultures and growing exceptional Leaders. She is the 2017 winner of the Sunshine Coast Business Women’s network ‘Outstanding Business Woman of the Year’ and guest author for the Institute of Managers and Leaders bestselling book, Leadership Matters. Elaine recently performed a Management Buy Out of Jetts Australia taking back the ownership of the brand from The Fitness and Lifestyle Group.

Edwina Griffin

Edwina has owned fitness centres from 1995 to 2012 and continues to do some personal training and run Fitmum Accreditation Programs with local councils in Queensland and NSW. Edwina has worked in national franchises as national training, national business development and programs manager roles at Jetts Fitness and Fernwood Fitness.

More recently, Edwina’s company has trained fitness professionals in communication, dispute resolution and emotional intelligence and provides stress management solutions to the corporate sector including meditation and mindfulness programs and technologies.

Edwina currently works with an international allied health company, Konekt Workcare as the Head of Government Relationships and Licensing which involves maintaining Customer contacts for our allied health professional work (OTS, exercise physiologists, physiotherapists and psychologists, and NDIS work nationally throughout Australia). She also facilitate mediations for workers compensation claims.

Chantal Brodrick

Chantal Brodrick worked for 15 years in senior sales and marketing roles in the media industry before transitioning careers.

In 2008 she became a qualified Personal Trainer and Group Fitness Instructor.

Soon after she combined her corporate background with her love of fitness and became a Fitness Business Coach.

In 2015 Chantal became the host of The Fitness Business Podcast – the world’s leading podcast for fitness business owners and managers. Chantal has interviewed over 300 fitness industry leaders, coaches, consultants and authors.

In 2019 Chantal was recognised as 1 of 20 ‘Women Who Inspire’ by IHRSA’s Club Business International Magazine and this year (2019) she is a featured speaker and MC at industry events across the world including, IHRSA, FILEX, IDEA, Athletic Business Show and FITEX.

Edyta BArtejczuk Wolak

pomoc instruktorom wspolpraca z REPs Polska